کۆماری ئیسلامی و هەوڵ بۆ نەهێشتنی کوردایەتیکۆماری ئیسلامی بە هەوڵێکی تازە و بۆ بەربەرین کردنەوەی هەرچی زۆرتری بەرەی شەڕی خۆ04.09.2023RNA وتار
ھستی شناسی كورد..بە بھانەی فرود آمدن زنی در فضابدون زیر سوال بردن ابعاد انسانی علم باید گفت کە: تبیین و فهم هر حالتی از "کوردای02.09.2023RNA وتار