اعتراض مولوی عبدالحمید به عملکرد نمایندگان، دو روز پس از دفاع خامنه‌ای از مجلسدو روز پس از دفاع و تمجید رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران، به سکوت نمایندگان نسبت به مشکلات اساسی کشور شدیدا اعتراض کرد. عبدالحمید اسماعیل‌زهی روز جمعه پنجم خرداد در سخنرانی خود در مراسم نمازجمعه زاهدان، با کنایه به عملکرد مجلس شورای اسلامی گفت: «مجلس خانه ملت است، خانه دولت و حاکمیت نیست.» او «دفاع از حقوق ملت» و «نظارت بر عملکرد حاکمیت»، «نظارت بر اجرای قانون اساسی»، «نظارت بر اجرای عدالت» و «نظارت بر آزادی‌ها» را از جم26.05.2023Jiwar هەواڵ
آزمایش موشک بالستیکه گزارش رویترز، سخنگویی از وزارت امور خارجە فرانسه مدعی شدە آزمایش موشک بالستیک دوربرد ایران ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد. 🔹ھمچنین گفتە این فعالیت‌ها در شرایط تداوم تشدید برنامه هسته‌ای ایران نگران‌کننده‌تر است. 25.05.2023Masood Nabaviهەواڵ